Tesmo Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2004 roku. Od początku nasze laboratorium specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pomiarami stężeń i emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz pomiarami hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń.

Posiadamy kompetencje merytoryczne, duże doświadczenie zawodowe oraz sprzęt pomiarowy do wykonywania pomiarów spełniających surowe wymagania określone w Rozporządzeniach Ministra Klimatu i Środowiska oraz Polskich Normach. Nasza kadra to inżynierowie z wieloletnim doświadczeniem zawodowym oraz absolwenci Wydziałów Ochrony Środowiska renomowanych wyższych uczelni. Wysoko wykwalifikowani pracownicy, posiadający doświadczenie zdobyte w wielu gałęziach przemysłu w powiązaniu z najnowszej generacji aparaturą pomiarową, pozwalają nam podjąć się przeprowadzenia wszystkich badań w zakresie ochrony atmosfery.

Profesjonalizm i doświadczenie

Od 2004 roku nasz zespół doświadczonych fachowców wykonuje pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza.

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów, dostarczanie im wiarygodnych wyników pomiarów zgodnie z umową oraz obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska. W tym celu stale doskonalimy nasze działania.

Od stycznia 2007 roku pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością dla Laboratoriów Badawczych wg PN-EN-ISO/IEC 17025. W dniu 24 stycznia 2008 roku Laboratorium TESMO Sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji Nr AB 872 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a 16 stycznia 2020 roku otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.