Od stycznia 2007 roku pracujemy zgodnie z systemem zarządzania jakością dla Laboratoriów Badawczych wg PN-EN-ISO/IEC 17025.

W dniu 24 stycznia 2008 roku Laboratorium TESMO Sp. z o.o. otrzymało certyfikat akredytacji Nr AB 872 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 a 16 stycznia 2020 roku otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Nadrzędnym celem naszej działalności
jest sprostanie oczekiwaniom naszych klientów.
W tym celu stale doskonalimy nasze działania.

Zakres akredytacji

Certyfikat akredytacji

Polityka jakości